Samhällsplanering

Med vår breda kompetens och omfattande erfarenhet kan vi utföra många olika utrednings- och utvecklingsuppdrag inom samhällsbyggnadsområdet. Vi erbjuder bl. a. detalj- och översiktsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser, MKB för miljöfarlig verksamhet, täkter, vattenverksamhet och planer, strategisk miljöbedömning, trafikutredningar och trafikplaner, VA-utredningar samt bärighetsutredningar.

Vi utför alla typer av utredningar inom de områden som är kopplade till trafik, gator, vägar och kommuners planeringsprocesser. Vi tar fram underlag till kommunala planer. Vi tar också fram hela detalj- och översiktsplaner.