Projektering

Väg, Gata, Mark

Vi erbjuder våra kunder alla tjänster inom väg/gata/ markprojektering, det kan vara utredningar, förstudier, arbetsplaner, bygghandlingar eller förfrågningsunderlag. Uppdragen varierar från mindre objekt, exempelvis mindre korsningsutformningar, förstärkningsobjekt till infrastrukturen i vindkraftsprojekt och exploateringsområden.

Vi utreder och projekterar exploateringsområden åt kommuner och exploatörer och tar ansvar för all mark, dvs gator, vägar, VA-system och markplanering.

Våra kunder finns bland kommuner, statliga verk, kraftbolag, entreprenörer och andra företag. Vi behärskar alla de normer och lagar som gäller för olika kunder. Uppdragen varierar från förstudier, utredningar, planer och projektering, underlag för detaljplaner till kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

 

VA - system

Vi utreder och projekterar VA-system, allt från förstudier till kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar.