Projekt- och byggledning

Projekt- och byggledning är ett av Arctans verksamhetsområden. Våra tjänster spänner från tidiga skeden, utredningar och genomförande av projekt till förvaltningsskedet.

Vi förstärker vår beställares organisation och vårt mål är att beställaren ska känna att projektet styrs mot upprättade krav och mål till rätt tid, kostnad och kvalitet. I anslutning till projekteringen arbetar vi med program- och kvalitetsfrågor, genomförandeplaner, utredningar, kostnadsbedömningar och upphandlingsfrågor.

Inför genomförandet medverkar vi vid upphandlingar och produktionsförberedelser som planering av etableringar, tid- och investeringsplaner och klarar ut hur samverkan och kopplingen mellan projektering och byggproduktionen ska ske.

I genomförandet styr vi det byggnadstekniska utförandet och produktionen utifrån de av beställaren fastställda ekonomiska, miljö- och tidsmässiga, funktionella och kvalitetsmässiga ramarna.

Redan i inledande skeden tillhandahåller Arctan tjänster, allt från bistånd med program och utredningar, plan- och tillståndsfrågor, markberedning, förprojektering och tidiga kalkyler till upplägg för drift och underhåll.