Kart- och mättjänster

Vi på Arctan tar på oss de flesta uppdrag inom geodetisk inmätning och utsättning. De geodetiska inmätningarna utförs med olika typer av utrustning beroende på noggrannhet, var inmätningen skall utföras och hur stor ytan är. Arctan har olika typer av utrustning till förfogande, tex nätverks-GPS, totalstationer och ekolod. Vi kan leverera våra kartor och projekteringsunderlag i de flesta på marknaden förekomna dataformat.

Exempel på tjänster/produkter vi tillhandahåller:

 • Nybyggnadskartor

 • Grundkartor

 • Täktkartor

 • Gravkartor

 • Relationshandlingar

 • Utsättning, byggnader, liftar, vägar

 • Stomnät

 • Kartering sjöbottnar

 • Projekteringsunderlag, terrängmodeller

 • Konverteringar mellan olika dataformat

 • Transformation mellan olika koordinatsystem