Tjänster

Arctan AB kan erbjuda en lång rad tjänster inom infrastruktur. Vi arbetar kontinuerligt som huvud- och underkonsulter i nätverk med flera välrenommerade teknik- geoteknik- miljö-  och arkitektföretag. På så sätt förfogar vi över både kompetens och specialistkunskap samt kompletterings- och ersättningsresurser.