Vindpark Åndberg, Lillhärdal

Vindpark Åndberg består av 101 vindkraftverk och är beläget i Härjedalen i närheten av Lillhärdal.

Arctan har utfört förstudie vägar/vägutformning inom parken för tillståndsansökan.

Påbörjat: 
2008
Avslutat: 
2010
Kund: 
Rabbalshede Kraft AB