Vattenverksamhet i samband med ny bro över Skärkan

Arctan har för Trafikverket tagit fram ansökan med miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet i samband med anläggning av nu bro över Skärkan längs väg 531 i Bergs kommun. 

Inom uppdraget har Arctan tagit fram samrådsunderlag, genomfört samråd och upprättat ansökan avseende tillstånd för vattenverksamhet.

Påbörjat: 
2014
Avslutat: 
2014
Kund: 
Trafikverket