Vägstudier - Flakaberget och Svanabyns Vindkraftpark

På uppdrag av Ownpower Projects och Vindvision Norr har Arctan utfört vägstudier inom två vindkraftparker i Västerbottens och Västernorrlands län. Genomförda vägstudier utgör underlag för avverkning och anläggning av väg och kranplatser inom vindkraftparkerna. Flakabergets Vindkraftpark ligger 13 kilometer öster om Ramsele och drygt 4.5 mil nordväst om Sollefteå. Det andra vindkraftsprojektet Svanabyn, ligger 25 kilometer sydost om Dorotea. Inom båda projekten finns bygglov för 6 stycken vindkraftverk.

Påbörjat: 
2012
Avslutat: 
2012