VA-ledningsnät Täby

Täby Kommun och SL bygger nytt ledningsnät längs Marknadsvägen/Roslagsbanan i Täby.
Förhållandena är komplexa, med dåliga markförhållanden, små lutningar och samordning med flera andra ledningsägare.

Arctans uppdrag är att upprätta handlingar för en utförandeentreprenad med ledningsprojektering i 3D. Arctans uppdragsgivare är Geomind.

Påbörjat: 
2018
Kund: 
Geomind KB