Trafikverket, vägplan/bygghandling väg 1000

Arctan har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en vägplan/bygghandling för väg 1000 genom Orsa, delen Lillån-Fryksåsvägen.

Arbetet med vägplanen är klart och i det fortsatta uppdraget ingår framtagande av ett förfrågningsunderlag/bygghandling.

Påbörjat: 
2014
Kund: 
Trafikverket