Storrun vindpark

Storrun vindpark består av 12 st vindkraftverk beläget i Krokoms kommun, Jämtlands län i fjällmiljö.

Arctans uppdrag bestod i att upprätta förfrågningsunderlag för vägar inom parken samt byggledning under byggfasen.

Påbörjat: 
2007
Avslutat: 
2009
Kund: 
Dong Energy