Stavro Vind

Stavro Vind AB är ett helägt bolag till Holmen AB. Bolagets verksamhet ska vara att identifiera, utvärdera och investera i tänkbara vindkraftprojekt.

Projekt Stavro Vind AB avser att uppföra två vindkraftparker om totalt cirka 50 vindkraftverk, öster om Solberg i Örnsköldsviks kommun.

Stavro Vind AB har beslutat att upphandla Arctan AB för uppdragsledning och projektering.

Påbörjat: 
2014
Kund: 
Stavro Vind