Statkraft SCA Vind, vägplan/bygghandling väg Z776/Y969

I samband med byggandet av vindkraftparken i Björkhöjden, på gränsen mellan Jämtlands och Västernorrlands län, ska allmänna vägen Z776/Y969 flyttas på en sträcka av 2 km.

Arctan har fått uppdraget att ta fram en vägplan med miljöbeskrivning samt en bygghandling för detta.

Påbörjat: 
2015
Kund: 
Statkraft SCA Vind AB