Projektering av bostäder

BoKlok har vid Frösö Strand, Fornborgen i Östersund, uppfört totalt 32 bostadsrätter. Arctan har för BoKlok tagit fram nybyggnadskarta, situationsplan, bygglovhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling för mark och VA samt upprättat relationshandling.

I Luleå, i området Kronan, planerar BoKlok att uppföra 30 bostadsrätter. Arctan har utfört mark- och VA-projektering inom projektet.

Påbörjat: 
2013
Avslutat: 
2013
Kund: 
BoKlok Housing AB