Palsbo Vindpark, Gislaved och Vaggeryds kommun

Vindparken innefattar upp till 37 vindkraftverk som placeras i ett höglänt område i Gislaveds och Vaggeryds kommun.

Arctan har i projektet genomfört en framkomlighetsanalys till vindparken för transporter på det allmänna vägnätet. Även utformning av det interna vägnätet har ingått i uppdraget.

Påbörjat: 
2011
Avslutat: 
2011
Kund: 
E.ON Vind Sverige AB