Pågående projekt

Miljökonsekvensbeskrivning - detaljplan för badplats, camping, småbåtshamn och tomter för bostadsbebyggelse

Arctan har för beställaren Bergs kommun, upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan som syftar till att skapa möjlighet till en badplats och camping vid Klövsjön samt nya tomtplatser för fristående hus och lägenheter.

Planområdet är lokaliserat till södra delen av Klövsjön, i västra delen av Klövsjö by, Bergs kommun. 

Fabriksstaden, Värmdö kommun

Fabriksstaden är inledningen på skapandet av Framtidens Gustavsberg, och omfattar sex utvecklingsområden med plats för sammanlagt 2 300 nya bostäder,  främst i flerbostadshus med hyresrätt och bostadsrätt, men även stadsradhus och stadsvillor för seniorboende. 
Med 20 km eller 20 minuter med buss till Stockholms centrum, finns unika möjligheter att erbjuda ett boende nära naturen, med hela huvudstadens service inpå knuten

Stavro Vind

Stavro Vind AB är ett helägt bolag till Holmen AB. Bolagets verksamhet ska vara att identifiera, utvärdera och investera i tänkbara vindkraftprojekt.

Projekt Stavro Vind AB avser att uppföra två vindkraftparker om totalt cirka 50 vindkraftverk, öster om Solberg i Örnsköldsviks kommun.

Stavro Vind AB har beslutat att upphandla Arctan AB för uppdragsledning och projektering.

Överföringsledning Borgafjäll

Arctan har på uppdrag av VA-ingenjörerna och Dorotea kommun upprättat principförslag samt komplett bygghandling för överföringsledning mellan nytt reningsverk i Avasjö och Borgasjön.

Överföringsledningen är ca 4000m lång varav 1000m är sjöförlagd ledning.

Arbetet har bla omfattat, geoteknik, sjökartering och fältmätning.

Skistar Åre

Skistar Åre har anlitat Arctan för mätning och projektering.

I uppdraget har vi utfört liftprofilmätningar, mätning av terrängmodeller samt utsättning inför utbyggnader av Åre's skidområden. Det har även utförts markprojekteringar kring liftbyggnationer.