Överföringsledning Borgafjäll

Arctan har på uppdrag av VA-ingenjörerna och Dorotea kommun upprättat principförslag samt komplett bygghandling för överföringsledning mellan nytt reningsverk i Avasjö och Borgasjön.

Överföringsledningen är ca 4000m lång varav 1000m är sjöförlagd ledning.

Arbetet har bla omfattat, geoteknik, sjökartering och fältmätning.

Påbörjat: 
2008
Kund: 
VA-ingenjörerna