Miljökonsekvensbeskrivning - detaljplan för badplats, camping, småbåtshamn och tomter för bostadsbebyggelse

Arctan har för beställaren Bergs kommun, upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan som syftar till att skapa möjlighet till en badplats och camping vid Klövsjön samt nya tomtplatser för fristående hus och lägenheter.

Planområdet är lokaliserat till södra delen av Klövsjön, i västra delen av Klövsjö by, Bergs kommun. 

Påbörjat: 
2016
Avslutat: 
2017
Kund: 
Bergs kommun