Kraftledning Järpströmmen - Norska gränsen

Svenska Kraftnät och det norska stamnätsföretaget Statnett har tillsammans byggt en ny 400 kV ledning mellan transformatorstationerna Järpströmmen i Sverige och Nea i Norge. Arctan AB ansvarade för utsättning och kontroll av stolpfundament och bultläge.

Påbörjat: 
2008
Avslutat: 
2009
Kund: 
Eltel Networks