Hotell Klövsjöfjäll Sport & Konferens

På uppdrag av Klövsjö Fjäll AB har Arctan har i samarbete med Månsson & Hansson AB tagit fram erforderliga handlingar och genomfört utredningar för att tillskapa planmässiga förutsättningar för tillbyggnad av Hotell Klövsjöfjäll Sport & Konferens. Inom uppdraget har Arctan tagit fram planhandlingar innefattande plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustration och fastighetsförteckning.

Påbörjat: 
2014
Avslutat: 
2015
Kund: 
Klövsjö Fjäll AB