Hallbråns Vindpark, Bollnäs kommun

Vindparken består av 10 vindkraftverk på höjderna väster om Vallsta i Bollnäs kommun.

För projektets räkning har Arctan tagit fram samrådsunderlag och medverkat vid genomförande av samråd. Vidare har en MKB tagits fram till ansökan för miljötillstånd.

Påbörjat: 
2011
Avslutat: 
2011
Kund: 
Vallsta Vindkraft AB