GC-väg mellan Granö och Tegsnäset

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg mellan Granö och Tegsnäset för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för trafikanter längs E12. Vägsträckan är 4,6 kilometer lång och GC-vägen kommer att byggas både som friliggande och som kantstensbunden.

Projektet är en totalentreprenad och Arctan utför all väg- och markprojektering åt PEAB som är totalentreprenör.

Påbörjat: 
2018
Kund: 
Peab Anläggning AB