Fabriksstaden, Värmdö kommun

Fabriksstaden är inledningen på skapandet av Framtidens Gustavsberg, och omfattar sex utvecklingsområden med plats för sammanlagt 2 300 nya bostäder,  främst i flerbostadshus med hyresrätt och bostadsrätt, men även stadsradhus och stadsvillor för seniorboende. 
Med 20 km eller 20 minuter med buss till Stockholms centrum, finns unika möjligheter att erbjuda ett boende nära naturen, med hela huvudstadens service inpå knuten

Arctan AB har fått i uppdrag att utföra detaljprojketering av områdets infrastruktur, som innefattar ledningar och gator inför exploateringen av nya kvarter.

Byggstart för entrepenaden planeras till årsskiftet/våren 2015.

Påbörjat: 
2014
Kund: 
Värmdö kommun