Detaljplan Ytterkonäs

Arctan har tillsammans med beställaren Konäs Byalag upprättat en detaljplan för Ytterkonäs. Planområdet är beläget på Kallsjöns östra sida vid Ytterkonäs, strax nordväst om Konäs, cirka 20 kilometer norr om Kall i Åre kommun.

Planen syftar till att skapa utrymme för nya tomter för fritidsboende. Inom området anläggs småbåtshamn med förlängd pir, båthus/förråd, grillkåta och bastu.

Planarbetet har omfattat upprättande av planbeskrivning, plankarta, illustration och framtagande av fastighetsförteckning. Inom uppdraget har Arctan även upprättat grundkarta och genomfört väg- och VA-studie.

Påbörjat: 
2013
Avslutat: 
2014