Detaljplan Borgafjäll

Arctan tillsammans med arkitekt Ulf Alexandersson har för Hotell Borgafjäll , upprättat detaljplan för Sydöstra Korpådalen, planen omfattar ca  2000 bäddar samt fritidsområden med ny alpin anläggning, spårcentral mm.

Planens syfte är att tillskapa mark för ny turistisk bebyggelse och nytt alpint skidområde inom Dorotea Avasjö 1:28, beläget på Lillfjällets östra sluttning, ner mot Korpåns dalgång. Planen skall också ses som en viktig åtgärd i att skapa förutsättningar för utbyggnad och vidmakthållande av de alpina anläggningarna i området, samt till en förlängning av den alpina skidsäsongen i Borgafjäll.

Planarbetet har omfattat bla upprättande av MKB, Gestaltningsprogram, väg- och va-studier,  geoteknik, riskbedömning, naturvärdesinventering, mätning och flygtolkning mm.

Påbörjat: 
2008
Avslutat: 
2011
Kund: 
Borgafjäll hotell och anläggningar AB - "Hotell Borgafjäll"