Boklok Bostäder Stallet, Odensala, Östersund

Området för bostäder ligger utmed Opevägen mellan radiohuset och Konstnärsgården i Odensala. Infart till området sker från Lingonvägen.

BoKlok håller på att uppföra 32 bostadsrätter i området. Arctan har tagit fram nybyggnadskarta, bygglovhandling och bygghandling för mark och VA.

 

Påbörjat: 
2016
Kund: 
BoKlok Housing AB