BoKlok Bergslyckan, Skellefteå

Området för bostäder ligger cirka 1,5 kilometer öster om Skellefteå centrum. Det är ett fint kuperat område med Getberget i norr och Mullberget i söder.

BoKlok håller på att uppföra 36 bostadsrätter i området. Arctan har tagit fram nybyggnadskarta, bygglovhandling och bygghandling för mark och VA.

Påbörjat: 
2018
Kund: 
BoKlok Housing AB