6 st vindparker åt Statkraft SCA Vind AB

Statkraft SCA Vind AB avser att bygga 6 st vindparker i Jämtland och Västernorrland med totalt 490 vindkraftverk.

Arctans uppdrag består av förprojektering, upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling, byggledning och mängduppföljning/kontroll för vägar och kranplaner.

Påbörjat: 
2008
Kund: 
Statkraft SCA Vind AB