Om Arctan

Arctan AB är ett företag med bred erfarenhet inom infrastruktur. Bland annat kan vi hjälpa er med projektering av väg, mark och va, kartframställning, mätning, byggledning, visualisering och kalkyl/mängdning.

Arctan AB har idag 12 medarbetare, samt samarbetspartners och underkonsulter som breddar våra kompetensområden. Vi har kontor på Opevägen 78 i Östersund.

Vårt arbete präglas av förnyelse och öppenhet. Vi lyssnar, förstår och utför uppdragen så att kundernas förväntningar infrias för att de ska välja oss även för framtida uppdrag samt rekommendera oss till andra.

Arctan är certifierat av de nordiska kraftbolagens organisation för kvalitetssäkring av underleverantörer Achilles.

Välkommen att besöka eller ta kontakt med oss!