Kvalitet och miljö

Arctan AB tillhandahåller tekniska konsulttjänster inom området infrastruktur.

Vi tillgodoser dagligen kundernas krav på tjänst/produkt genom:

  • Rätt kompetens för uppdraget
  • Hålla leveranstider
  • Tillgänglighet (anträffbar)
  • Hög servicenivå

I uppdragen gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör miljö.Vi bevakar och följer gällande miljölagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Vårt arbete präglas av förnyelse och öppenhet. Vi lyssnar, förstår och utför uppdragen så att kundernas förväntningar infrias för att de ska välja oss även för framtida uppdrag samt rekommendera oss till andra.

Vi arbetar för ständiga förbättringar och tar ansvar för kvalitet och miljö i våra tjänster och produkter.