Affärsidé

Arctan AB erbjuder tekniska konsulttjänster till offentliga beställare och privata företag inom området infrastruktur.

Vi erbjuder rätt tjänst och produkt genom rätt kompetens, delaktighet och tillgänglighet. Uppdragen bedrivs med nära och långsiktiga kundrelationer med kundnyttan i fokus baserat på förtroende och nytänkande